0

Lejebetingelser for TING

 

1. Priser

1.1. Lejeprisen for anvendelse af udstyr udregnes efter brugsdage og i hele kalenderdage. 

1.2. Transportpriser er med forbehold for ændringer i skatter og afgifter. 

1.3. Ordrer under kr. 2.000,00 ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 1.000,-.

1.4. Ved godkendelse af tilbud skal lejer indbetale et depositum på 50% af lejebeløbet senest 7 dage før lejeperiodens start. Efter endt lejeperiode fremsendes en faktura, som betales netto kontant. Depositum frigives til lejer senest 7 dage efter endt lejemål såfremt faktura er betalt, og der ingen skader er forvoldt på lejet udstyr.

 

2. Ansvar og rettigheder

2.1. Lejer er ansvarlig for udstyret i hele lejeperioden regnet fra levering på lejers adresse / overdraget til lejer, og indtil udstyret er afhentet / returneret til udlejers adresse. 

2.2. Lejer forpligter sig til at drage omsorg for sagkyndig håndtering af udstyr. Udstyret leveres i rengjort stand, og skal ligeledes tilbageleveres i samme stand. Eventuelle skader herunder personskade, tingskade eller anden form for skade, forvoldt på det lejede udstyr, erstattes af lejer. Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring eller reparation debiteres lejer for omkostningerne.

 

2.3. Lejet udstyr til indendørs brug må ikke udsættes for fugt og regn. 

 

2.4. Lejer er ansvarlig for, at nedpakning af udstyr til returnering sker på en forsvarlig måde, således at det tåler almindelig godstransport. 

 

2.5. Lejer er ansvarlig for at lejet udstyr returneres til udlejer / sættes frem til afhentning af udlejers transportør til aftalt dato iht. lejeaftalen. Returneres udstyr ikke rettidigt, faktureres påløbne tid eller dage samt eventuel ekstra transport iht. lejeaftalen.

 

2.6. Lejer kan medvirke til optælling og eftersyn af udlejet udstyr ved returnering, hvis ønsket. 

 

2.7. Lejer accepterer automatisk lejebetingelserne ved godkendelse af tilbud. 

 
TING  I  Naverland 6  I  2600 Glostrup  I  +45 88 61 85 14  I  CVR no.: 30070305

ting@lejting.nu I  leje og leveringsbetingelser  I  information om cookies